Service van NIB: de NIB incassokostencalculator en de NIB pre-incassobrief

NIB Incasso calculator

Sinds 1 juli is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten van kracht. Deze wet is onder andere bedoeld om particulieren te beschermen tegen al te hoge incassokosten. In deze nieuwe wetgeving zijn onder andere het verloop van de incassoprocedure en de minimum- en maximumhoogte van de buitengerechtelijke kosten vastgelegd.

Heeft u een vordering op een particulier? Dan gelden er vanaf 1 juli 2012 andere regels voor het facturatieproces. Zo bent u, bij vorderingen op consumenten, wettelijk verplicht een aanmaning te sturen waarin de debiteur de mogelijkheid krijgt de vordering binnen 14 dagen te voldoen zonder dat deze verhoogd wordt met buitengerechtelijke kosten. U dient de debiteur in deze aanmaning in kennis te stellen van het exacte bedrag aan incassokosten welke bij het niet voldoen van de vordering zullen worden gevorderd. Dit bedrag moet in overeenstemming zijn met de wettelijk bepaalde maximale incassokosten.

Hulpmiddelen van NIB

Aangezien er veel bedrijven zijn die hier (nog) niet op zijn ingericht, biedt NIB verschillende mogelijkheden aan. Zo kunnen wij namens u de wettelijk verplichte aanmaningsbrief versturen. We sturen uw debiteur dan tegen geringe kosten een zogenaamde NIB pre-incassobrief. Stuurt u deze aanmaning liever zelf, dan biedt NIB u diverse hulpmiddelen. Zo vindt u op onze website www.nibincasso.nl informatie en tips. Ook kunt u hier kosteloos een incassokostencalculator downloaden.