Besparen met e-factureren

De Europese Commissie hecht er veel belang aan om in 2020 de sociale voordelen van een digitale maatschappij ten volle te benutten. Volgens de Europese commissie past e-factureren volledig in dat beeld.

Geschat wordt dat overschakeling van papieren naar elektronische facturen in zes jaar tijd het aanzienlijke bedrag van 240 miljard euro aan besparingen zal opleveren. Om de overstap te bevorderen spitst de commissie zich op vier hoofdprioriteiten:

-   zorgen voor een consistente wettelijke omgeving voor e-factureren

-   een overstap door de markt te bewerkstelligen door het bereiken van MKB-onderne-
    mingen

-   een omgeving stimuleren die een maximaal bereik van e-factureren mogelijk maakt

-   een standaardgegevensmodel voor e-factureren bevorderen

Nationaal Incasso Bureau heeft echter al een grote voorsprong op het gebied van e-factureren. Sinds begin 2008 beschikt Nationaal Incasso Bureau over Quick Payment. Dit houdt in dat debiteuren in hun e-mailbox een digitale aanmaning ontvangen. Ze kunnen eenvoudig hun betaling doen via internet. Nationaal Incasso Bureau zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden op het gebied van automatisering. Dit levert niet alleen kostenbesparing en tijdswinst op voor NIB maar ook voor haar klanten. Bij Nationaal Incasso Bureau kunnen klanten  digitaal vorderingen inleveren. Via internet is de voortgang van  vorderingen 24-uur per dag te volgen. Debiteuren worden elektronisch op hun betalingsverlichting gewezen.